Emergency Contacts

Precautions and medications for Swine Flu in Ayurved and Homeopathy
Blood Motions
Gastic Issues
Skin Infection

Download From Samaj Members Books Published Learn Hindi Stock New On Community
Shree pretraj sarkar ki aarti
Shree pretraj sarkar ki aarti

Arti sankat haari ki, prem prabhu jan hitkari ki |
Rattn may singhasan raje, sawardam mukut sish bhaje |
Gale madi maal divya saaje, tej lakhi surya Chandra laaje 
Vastra jagmag tandhari ki, arti sankat haari ki |
Haath me dhanu kirpad sardaal, sang mai sena badi vishaal |
Dekhkar bhage bhoot karal, bhakt sankat har amit kirpal |
Bhotpati jag avtari ki, arti sankat hari ki |
Aan prakate balaji dham, cha raha bharat sabme naam |
Kiye bhaktto ke puran kaam, jayati jai pretraj baldham |
Bhaktt urdham bihari ki, arti sankat haari ki |
Arti jo karte mann se, kilesh sab chutat hai tan se |
Rahe paripurn tan jan se, prem ho prabhu charan se |
Sukhad leela vistari ki, arti sankat haari ki |
Arti sankat haari ki, prem prabhu jan hitkari ki |

 
 
 
 
 
Contact For Marriage Biodata